Heonlab

A Bartha Tamás és György Árpád Hunor vezette designstudió 2008-ban alakult meg. Neve a hazai múzeumok állandó- és időszaki kiállításainak tervezésével, valamint egyedi, kisszériás bútorok megalkotásával vált ismertté. Megalakulásától narratív alkotásokat hoz létre, együttműködik a hazai kreatív ipar szereplőivel, alkotóival. Szerteágazó tevékenységei között a tervezésen kívül a termékfejlesztés és a kivitelezés teljeskörű lebonyolítása is szerepel. A kiállítástervezést autonóm alkotásként értelmezi, ennek eredményei többek közt a Postamúzeumban a Nemzeti Múzeumban és a Műcsarnokban is láthatók.

Sajtóközlemény

2017.02.15.-ével LEZÁRULT A Heonlab Kft. kapacitásbővítő beruházásának támogatása ELNEVEZÉSŰ, GINOP-1.2.2-15-2015-00754 jelű PROJEKTJE

A projekt keretében megújult a szervezet eszközparkja és telephelye

A fejlesztés célja a cég bútorgyártási ágazatának erősítése. Probléma, hogy a bútorgyártási tevékenység az utóbbi időben háttérbe szorult a cégnél, azonban szeretné pont erre építeni növekedési potenciálját, az egyedi bútorok gyártására. A projekt eredményeként a cég kapacitásai növekedtek. A projekt 6.181.840 Ft támogatással (a támogatás mértéke 70%) valósult meg.
A beruházás kapacitásnövekedést eredményez: egyfelől a korszerű eszközök növelik a hatékonyságot, lecsökkentik a kivitelezés idejét, így összességében a termékek mennyiségi növekedésen mennek keresztül (így szolgálja a vállalkozás fejlődését, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését a beruházás). Másfelől az eddig nem alkalmazott plusz gépek beszerzése új munkafolyamatok beiktatását is lehetővé teszi (így szolgálja a munkahelyek megtartását).
A projekt eredményeként előálló termékek többletértékkel fognak rendelkezni, a létrejövő plusz kapacitások és a hatékonyság növekedés következtében. Ezek a változások ugyanis jótékonyan hatnak a többletérték termelődésére, a költségek élőmunka igényesebb részére és nyereségesebb működésre terelik a hangsúlyt.